Úřední deska
Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Pístina
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Místní poplatky na rok 2020
Informace k dani z nemovitých věcí 2020
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn