Úřední deska
Informace k dani z nemovitých věcí pro zdaňovací období roku 2023
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o územním plánu Pístina a vystavení návrhu územního plánu Pístina k veřejnému nahlédnutí
Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 14.12.2022
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 23.11.2022
Návrh rozpočtu na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Pístina
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Povinné datové schránky od 1.1.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pístina
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Nabídka pomoci při řešení životní situace uprchlíků z Ukrajiny na Jindřichohradecku
Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Společně pro Ukrajinu - Diecézní charita České Budějovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn