Úřední deska
Návrh závěrečného účtu Obce Pístina za rok 2021

dle §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Účetní závěrka za rok 2021
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 25.5.2022
DSO Vodovod Hamr - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022
Informace ke zvýšenému počtu požárů - doporučení pro bezpečné pálení
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Nabídka pomoci při řešení životní situace uprchlíků z Ukrajiny na Jindřichohradecku
Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Společně pro Ukrajinu - Diecézní charita České Budějovice
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn