Úřední deska
DSO SORT - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
DSO Vodovod HAMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
Informace o testování zaměstnanců Obce Pístina
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 26.3.2021
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Pístině
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Místní poplatky na rok 2021
Ptačí chřipka
Ombudsman dětem
Očkování Covid-19
Informace k dani z nemovitých věcí 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn