Úřední deska
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 1.9.2021
Záměr realizace „Pozemkových úprav v k.ú. Pístina“
Kotlíkové dotace III, výzva 2
Očkování Covid-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn