Úřední deska
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 29.11.2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - důležité upozornění
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pístina
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn