Úřední deska
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Pístina
Záměr prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn