Úřední deska
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Veřejná vyhláška
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 20.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn