Úřední deska
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 ČOV Pístina
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 20.4.2023
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 15.3.2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - důležité upozornění
Místní poplatky na rok 2023
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Nařízení Státní veterinární správy k výskytu ptačí chřipky
Povinné datové schránky od 1.1.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pístina
Nabídka pomoci při řešení životní situace uprchlíků z Ukrajiny na Jindřichohradecku
Úřad práce a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Společně pro Ukrajinu - Diecézní charita České Budějovice
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn