Úřední deska
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 17.5.2023
DSO Vodovod HAMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
DSO SORT - Návrh závěrečného účtu za rok 2022
DSO SORT - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
DSO Vodovod Hamr - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Změny u příspěvku pro solidární domácnost od 1.7.2023
Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji II.
Nedostatečně identifikovaní vlastníci - důležité upozornění
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pístina
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn