Úřední deska
Oznámení o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 3.11.2020
Uzavření obecního úřadu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 9.10.2020
Záměr prodeje stavební parcely v k.ú. Pístina
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v Pístině
Záměr propachtovat obecní majetek v k.ú. Pístina - rybník Čekal
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
Uzavření knihovny
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Aktuální informace ke koronaviru COVID-19
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Zveřejnění okruhu údajů, které může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Úřední deska - archiv změn