Posvícení svaté Kateřiny 19.11.2016

Posvícení svaté Kateřiny 19.11.2016

V sobotu 19. listopadu se uskutečnil 2. ročník posvícení svaté Kateřiny. Tělovýchovný spolek Pístina se pokusil oživit tuto tradici poprvé v loňském roce, a protože se posvícení setkalo s úspěchem, mohli jsme tuto lidovou slavnost uspořádat i letos. Při bohoslužbě v kapličce nám jáhen Tomasz Zbudski povyprávěl o legendě svaté Kateřiny a čtrnácti svatých pomocnících, kterým je místní kaplička zasvěcena. Věnec z pečiva,  posvěcený při bohoslužbě, byl za doprovodu muziky a průvodu účastníků donesen do společenské místnosti, kde byl později rukou paní starostové slavnostně rozkrojen, aby tak symbolicky ukončil „nadvládu žen“, která při oslavách svaté Kateřiny panuje a v jejímž duchu se celá posvícenská oslava nese. Dobrou náladu rozdávala po celý večer kapela Marnotratníci ze Šumavy. Význam vesnického posvícení pak spatřujeme především v připomenutí historie selského života a nelehké práce našich předků.

Za TSP Marcela Adamová