Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech zveřejňujeme informaci o výsledcích odpadového hospodářství obce Pístina.
Odpadové hospodářství