Posvícení svaté Kateřiny 21.11.2015

Posvícení svaté Kateřiny 21.11.2015

Tělovýchovný spolek Pístina uspořádal v sobotu dne 21.11.2015 Posvícení svaté Kateřiny. Záměrem bylo obnovení tradice vesnického posvícení, které se dodnes hojně slaví, připomenutí si historie selského života v naší vesnici a života našich předků. Posvícení bylo spojeno s oslavou svaté Kateřiny, patronky naší kapličky a celý program se pokusil navázat na lidové tradice, které se k tomuto svátku pojily. V kapličce byla odsloužena bohoslužba, při níž byl posvěcen slavnostní věnec z pečiva, který byl následně odnesen za doprovodu účastníků do společenské místnosti. Tam pokračovala zábava, která se nesla v duchu odkazu lidového svátku sv. Kateřiny - tedy "dne žen", ženy mívaly tzv. "ženské právo" - byly obsluhovány, volily si tanečníky a chovaly se tak, jak se jindy chovali muži. Muži pak seděli po stranách a čekali, až je ženy přizvou mezi sebe. Stalo se tak slavnostním rozkrojením posvěceného věnce, kdy se již muži mohli posadit k ženám a připojit se k veselici. Večer zpestřila i tombola. Celým odpolednem a večerem nás hudebně prováděla krojovaná kapela ze Šumavy, která se postarala o dobrou zábavu všech přítomných. 

Za TSP Marcela Adamová