Formuláře ke stažení

Hlášení k místnímu poplatku ze psů

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Pístina č. 3/2023, o místním poplatku ze psů je každý držitel psa povinnen platit místní poplatek ze psů.

Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost. K přihlášení se k poplatku ze psů můžete použít tiskopis, který je v příloze tohoto článku.

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců ve výši Kč 50,- za prvního psa a Kč 75,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

Více informací získáte na Obecní úřadě Pístina nebo v Obecně závazné vyhlášce obce Pístina č. 3/2023, která je k nadhlédnutí v sekci Úřad-Obecně závazné vyhlášky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hlaseni-k-mistnimu-poplatku-ze-psu953735761.doc Ohlášení k místnímu poplatku ze psů 44 Kb
odhlaseni-mistniho-poplatku-ze-psu589885016.doc Odhlášení psa z evidence 42.5 Kb

Poplatek z pobytu

Vybírání tohoto poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Pístina č. 2/2023, o místním poplatku z pobytu.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt na území obce Pístina trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatek není vázán na konkrétní účel pobytu ani na místo, kde je pobyt realizován.

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci Pístina není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka a odvést správci poplatku.

Splatnost poplatku:

leden – březen:          vyúčtování za čtvrtletí / splatnost do 15.4.
duben – září:              vyúčtování měsíčně / splatnost do 15. dne následujícího měsíce
říjen – prosinec:         vyúčtování za čtvrtletí / splatnost do 15.1. následujícího roku

Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Osvobozeni jsou ze zákona mimo jiné děti do 18 let, osvobozeni nejsou senioři.

S výběrem poplatku je spojena také povinnost vést evidenční ubytovací knihu, kdy od všech ubytovaných hostů (včetně osvobozených) musí ubytovatel získat následující údaje - jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo a druh průkazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ohlaseni-k-poplatku-z-pobytu.docx Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu 26.9 Kb
vyuctovani-poplatku-z-pobytu.docx Vyúčtování poplatku z pobytu 27.8 Kb

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírání tohoto poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou obce Pístina č. 4/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která je k nadhlédnutí v sekci Úřad-Obecně závazné vyhlášky.

Na ohlášení k poplatku můžete použít tiskopis, který je v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ohlaseni-k-mp-z-uzivani-vp-2024.docx Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství 27.3 Kb