CZECH POINT

Logo                         

 

 

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Co poskytuje CzechPOINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Datové schránky
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky
 • Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky
 • Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby
 • Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Úschovna systému Czech POINT
 • CzechPOINT@office
 • Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další
i další započatou stránku
Výpis z Katastru nemovitostí 100,- 50,-
Výpis z Obchodního rejstříku 100,- 50,-
Výpis z Živnostenského rejsříku 100,- 50,-
Výpis z Rejstříku trestů 100,- 0,-
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- 50,-
Výpis z Insolvenčního rejstříku 100,- 50,-
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100- 50,-
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- 50,-
Podání žádosti o zřízení datové schránky bezplatně -
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby 30,- 30,-
Autorizovaná konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby 30,- 30,- včetně CD/DVD
Zneplatnění přístupových údajů do datové schránky bezplatně -
Opětovné vydání přístupových údajů do datové schránky 200,- -
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) 50,- -

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území - vyhledávání podle:

 • čísla listu vlastnictví
 • seznamu parcel
 • seznamu budov

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Odkaz na jiné stránky Dálkový přístup do systému Czech POINT - stránky České pošty

Na stránkách České pošty si můžete z pohodlí domova či kanceláře objednat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem zaslán na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. Objednání výpisu z Rejstříku trestů zatím vzhledem k nutnosti ověření totožnosti žadatele možné.

Odkaz na jiné stránky Oficiální stránky systému Czech POINT