Zdislavská pouť 30.5.2015

Zdislavská pouť 30.5.2015

Pouť svaté Zdislavy a putování po křížcích 30.5.2015

Mezi nejvýznamnější kulturní události tohoto roku patřila bezesporu Pouť svaté Zdislavy. Uskutečnila se v sobotu 30.5.2015 pod záštitou obce Pístiny a Tělovýchovného spolku Pístina a finančně pouť podpořil také Jihočeský kraj. Jednalo se o první ročník pouti, která ovšem historicky navazovala na poutě, které se tradičně konaly v areálu Domova Pístina. Ponecháno jí bylo i jméno její patronky svaté Zdislavy, ochránkyně nemocných a patronce rodin, jejíž svátek se dle církevního kalendáře slaví právě 30. května. Připraven byl pestrý celodenní program. Ráno byla odsloužena mše svatá v místní kapličce a na ní navázalo „Putování po křížcích a božích mukách v Pístině a okolí“. Společného putování, které začalo u kapličky sv. Kateřiny a pokračovalo v cestě po křížcích v Pístině a okolí,  se zúčastnilo asi 35 místních a přespolních poutníků. Při této příležitosti byla vydána i tištěná brožura s mapkou, fotografiemi a popisem jednotlivých zastavení, kterých bylo celkem 13. Kromě jiného obsahovala tato publikace zajímavosti z historie naší obce a selských rodů,  jejichž osudy byly spojeny s několika navštívenými místy. U každého křížku či božích muk byl položen věneček a krátce připomenuta jejich historie. Celá trasa měřila cca 9 km a do cíle za vydatného deště dorazila skupinka asi 15 statečných, kteří se u stánku s občerstvením odměnili symbolickým přípitkem. Díky tomuto putování  pouť  bezesporu dostala kromě světského významu i význam duchovní. Nutno dodat, že se díky dotacím od  Jihočeského kraje podařilo také některé z těchto sakrálních památek opravit a snahou bude na opravách nadále pokračovat, aby se tyto drobné stavby, které připomínají historii regionu, podařilo zachovat i pro budoucí generace.

Během odpoledního programu  poutě jsme mohli obdivovat práci dřevořezbáře, a tradiční řemeslnický um uměleckého kováře a podkováře při kování koně. Po návsi bavil a doprovázel příchozí klaun na chůdách, který zaujal především děti. Hlavně ty si pak mohly zadovádět na pouťových atrakcích. Stánek se svými výrobky zde měly i klientky z Domova Pístina. Svým poutavým vyprávěním a ukázkou dovedností cvičených dravců zaujal přihlížející obecenstvo sokolník. Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení. Příjemný večer zakončila hudba v podání malé sestavy Třeboňské 12.

Věříme, že se první ročník znovuobnovené pouti vydařil, a  přáli bychom si, aby se  Zdislavská pouť stala pravidelnou akcí v a obohatila kulturní život v Pístině.  Místní obyvatelé tak dostanou novou možnost scházet se u hezké příležitosti se svými blízkými.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci poutě a také těm, kteří věnovali píli a úsilí vytvoření  bulletinu „Putování po křížcích, křížích a božích mukách v Pístině a okolí“.(Bulletin je volně dostupný na obecním úřadě v Pístině nebo jej můžete najít v elektronické podobě na stránkách obce www.obecpistina.cz).

 
Za TSP Marcela Adamová