Sportovní den v Pístině 25.7.2015

Sportovní den v Pístině 25.7.2015

Všem příznivcům zdravého pohybu bylo věnováno prázdninové sobotní odpoledne dne 25.července 2015. Pod hlavičkou TSP byl uspořádán Sportovní den, který byl určen milovníkům sportu všech věkových kategorií. Ti nejmenší si zaskákali do dálky, zahráli kuželky a namalovali hezký obrázek. Muži si pak změřili síly při turnaji v nohejbalu. Ve společenské místnosti byl  k dispozici ping-pongový stůl a šipky. Pro účastníky sportovních klání bylo připraveno občerstvení zdarma  – klobásky obstaral TSP, pivo obec  Pístina a ženy ze spolku TSP opět napekly sladké pohoštění.

 
Za TSP Marcela Adamová