Odkazy

Rezervace společenské místnosti

Rezervace termínu

Datum

Hodina

Nájemce

23.2.2024

od 18:00 hod.

Myslivecký spolek Stráž

2.3.2024

od 14:00 hod.

Honební společenstvo Stráž nad Nežárkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Přímé odkazy na vybrané internetové stránky. Upozornění: Správce stránek  nemůže garantovat aktuálnost a správnost informací, zveřejněných na internetových stránkách jiných subjektů.

 

Knihovna Pístina - on-line katalog  

Odkaz na jiné stránky Czechpoint

Odkaz na jiné stránky Portál veřejné správy ČR

Odkaz na jiné stránky Portál o zavedení Eura v ČR

Odkaz na jiné stránky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odkaz na jiné stránky Česká správa sociálního zabezpečení

Odkaz na jiné stránky Český úřad zeměměřičský a katastrální

Odkaz na jiné stránky Portál služeb zaměstnanosti MPSV ČR

Odkaz na jiné stránky Portál služeb zaměstnanosti MPSV ČR

Odkaz na jiné stránky Insolvenční rejstřík

Odkaz na jiné stránky Evidence úpadců

Odkaz na jiné stránky Veřejný ochránce práv ČR (ombudsman)

Odkaz na jiné stránky Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Odkaz na jiné stránky Ústavní soud ČR

Odkaz na jiné stránky Databáze nálezů Ústavního soudu

Odkaz na jiné stránky Nejvyšší správní soud ČR

Odkaz na jiné stránky Informace o portálu eJustice

Odkaz na jiné stránky Informace okresních soudů o průběhu řízení

Odkaz na jiné stránky Finanční arbitr České republiky

Odkaz na jiné stránky Česká inspekce životního prostředí

Odkaz na jiné stránky Informační systém pro aproximaci práva na stránkách Vlády ČR

Odkaz na jiné stránky Nejvyšší kontrolní úřad

Odkaz na jiné stránky Úřad pro ochranu osobních údajů

Odkaz na jiné stránky Česká obchodní inspekce

Odkaz na jiné stránky Státní veterinární správa ČR

Odkaz na jiné stránky Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Odkaz na jiné stránky Státní rostlinolékařská správa

Odkaz na jiné stránky Státní energetická inspekce

Odkaz na jiné stránky Institut technické inspekce

Odkaz na jiné stránky Český hydrometeorologický ústav

Odkaz na jiné stránky Knihovny v ČR (univerzitní, vědecké, městské….)

Odkaz na jiné stránky Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Odkaz na jiné stránky Ústav pro studium totalitních režimů

Informační zdroje především pro mládež

Odkaz na jiné stránky Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Odkaz na jiné stránky Dům zahraničních služeb MŠMT

Odkazy na stránky veřejné správy, významných zřizovaných organizací a na stránky s informacemi o regionu

Odkaz na jiné stránky  Jihočeský kraj

Odkaz na jiné stránky  Město Jindřichův Hradec

Odkaz na jiné stránky Portál veřejné správy ČR

Odkazy na důležité stránky EU, ČR

Odkaz na jiné stránky Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR