Dětský den 27.6.2015

Dětský den v Pístině 27.6.2015

Tělovýchovný spolek Pístina připravil v sobotu 27.6.2015 pro děti všech věkových kategorií Dětský den spojený s vítáním léta. Pro malé návštěvníky, kterých se sešlo asi 30, byl připraven pestrý program. Umění cvičených pejsků nám předvedli jejich chovatelé, kteří své svěřence trénují pro potřeby Červeného kříže. Mohli jsme vidět nejen fyzickou zdatnost a obratnost čtyřnohých záchranářů, ale také obdivovat jejich cit vyhledat případnou oběť a přivolat pomoc člověka. Pejskové i jejich chovatelé sklidili zasloužený potlesk všech přihlížejících. Hlavně pro pány kluky byl pak přistaven obrovský traktor Fendt, aby si jej mohli prohlédnout nejen z venku, ale důkladně prozkoumat i vnitřek tohoto silného stroje.

Pro děti bylo přichystáno mnoho nejrůznějších soutěží, při kterých se mohly pobavit a zasportovat. Pro každého soutěžícího byl připraven balíček s malými pozornostmi a na závěr si všichni v tombole vylosovali hezký dárek. Občerstvení pro děti i kávu se zákuskem pro dospělé zajistil TSP zdarma. Nutno podotknout, že moučníky napekly ženy ze spolku TSP a  maminky Eva Fišerová a Jana Houšková. Také nás velmi těší, že tuto akci na místě finančně podpořili pan Michal Fišer částkou 1000,- Kč, pan Libor Táborský částkou 200,- Kč a neznámý tatínek částkou 100,- Kč. Tombolu obohatila drobnými dárečky také firma Laktea, o.p.s. a Informační středisko města Jindřichův Hradec. Děkujeme, velmi si vážíme všech darů!

Jménem Tělovýchovného spolku bychom chtěli poděkovat hlavní organizátorce Zlatě Spurné za příjemně strávené odpoledne a těšíme se, jaký program nám připraví pro příští rok.

 
Za TSP Marcela Adamová