Úřední deska

Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.

Informujeme občany, že v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou na stránkách obce Pístina www.pistina.cz, v Menu: Obec / Rozpočet zveřejněny tyto dokumenty :

  • Schválený rozpočet na aktuální rok
  • Rozpočtová opatření, která nastanou v aktuálním roce
  • Střednědobý výhled rozpočtu
  • Schválený závěrečný účet za uplynulý rok 

V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě Pístina v době úředních hodin.

Antonín Fišer, starosta obce Pístina