Úřední deska

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události

Správce poplatku promíjí místní poplatek ze psů stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2023.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-prominuti-mp-ze-psu229278133.pdf 292.9 Kb