Úřední deska

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádní události

Správce poplatku promíjí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021 z důvodu mimořádné události fyzickým osobám, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, a to na kalendářní rok 2023.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-o-prominuti-mp-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi295059345.pdf 293 Kb