Úřední deska

Místní poplatky na rok 2024

Poplatek za svoz komunálního odpadu:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2023 :

1.       Fyzická osoba přihlášená v obci:                               450 Kč

2.       Vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba určená pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická

           osoba:                                                                            450 Kč

 

 Pozn.:  nálepku na popelnici lze vyzvednout v kanceláři OÚ po připsání částky na účet

 

Poplatek za psa:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 3/2023 :

1.       První pes                                                                     50 Kč

2.       Každý další pes téhož poplatníka                          75 Kč

 

Poplatky jsou splatné do 31.3.2024

Způsoby úhrady:

a)      v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Pístina

b)      bezhotovostně na účet obce č.: 111929111 / 0300

          variabilní symbol:                     č.p.

          do zprávy pro příjemce:           jméno a příjmení poplatníka

________________________________________________________________________________

 

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     731 523 718

Lenka Elisová, účetní a referentka OÚ Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-poplatky-2024.pdf Poplatky 2024 715.2 Kb
vyhlaska-1-2023-mistni-poplatek-obecni-system.pdf OZV - Místní poplatek za odpad 359.4 Kb
vyhlaska-3-2023-psi.pdf OZV - Místní poplatek za psa 338 Kb