Úřední deska

Místní poplatky na rok 2022

Poplatek za svoz komunálního odpadu:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2021 :

1.       Fyzická osoba přihlášená v obci:                               450 Kč

2.       Vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba určená pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba:                                          450 Kč

 

 Pozn.:  nálepku na popelnici lze vyzvednout v kanceláři OÚ po připsání částky na účet

 

Poplatek za psa:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019 :

1.       První pes                                                                     50 Kč

2.       Každý další pes téhož poplatníka                          75 Kč

 

Poplatky jsou splatné do 31.3.2022

Způsoby úhrady:

a)      v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Pístina

b)      bezhotovostně na účet obce č.: 111929111 / 0300

           variabilní symbol:                     č.p.

do zprávy pro příjemce:           jméno a příjmení poplatníka

________________________________________________________________________________

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     384 389 008, 731 523 718

Lenka Elisová, účetní a referentka OÚ Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-poplatky-2022.pdf 720.5 Kb
vyhlaska-4-2021-mp-obecni-system.pdf 514.3 Kb
vyhlaska-c.-2-2019-mp-ze-psu.pdf 438.6 Kb