Úřední deska

Místní poplatky na rok 2020

Poplatek za svoz komunálního odpadu:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 4/2019 :

1.       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:          350 Kč

2.       Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu:                                        700 Kč

Pozn.:  nálepku na popelnici lze vyzvednout v kanceláři OÚ po připsání částky na účet

 

Poplatek za psa:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2019 :

1.       první pes                                                                     50 Kč

2.       každý další pes téhož poplatníka                              75 Kč

Poplatky jsou splatné do 31.3.2020

Způsoby úhrady:

a)      v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Pístina

b)      bezhotovostně na účet obce č.: 111929111 / 0300

 variabilní symbol:                     č.p.

 do zprávy pro příjemce:           jméno a příjmení poplatníka

________________________________________________________________________________

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     384 389 008, 731 523 718

Lenka Elisová, účetní a referentka OÚ Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-poplatky-2020.pdf 650 Kb
vyhlaska-c.-4-2019-mistni-poplatek-odpad.pdf 508.3 Kb
vyhlaska-c.-2-2019-mistni-poplatek-ze-psu.pdf 438.6 Kb