Úřední deska

Kotlíkové dotace III, výzva 2

DOTAČNÍ PROGRAM
(administrovaný Odborem evropských záležitostí)
SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ 
(KOTLÍKOVÉ DOTACE) V JIHOČESKÉM KRAJI III.

Od pondělí dne 6.9.2021 od 18. hodin je možné prostřednictvím webových stránek http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz žádat o dotace na výměnu kotle . 

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla:
•    80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
•    80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
•    75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu. 

Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí
zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.

Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.

Podávání žádostí pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku s povinnými přílohami.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pravidla-dotacniho-programu-kotlikove-dotace-iii.-2.-vyzva-0.pdf 636.3 Kb