Úřední deska

Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 27.10.2021

Obecní úřad Pístina v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Pístina.

Program:

Místo konání:

 Obecní úřad Pístina – Pístina č.p. 35

Doba konání:

 27.10.2021  od 19:00 hod.

Navržený
program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
 3. Schválení programu
 4. Pozemkové úpravy v k.ú. Pístina
 5. Finanční příspěvek pro Hospicovou péči sv. Kleofáše, o.p.s. Třeboň
 6. Žádost o dotaci – PREVENT 99 z.ú.
 7. Výměna krytu zpevněné plochy před čp. 35
 8. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Stavební úpravy skladu obecního úřadu čp. 35
 9. Obecně závazná vyhláška obce Pístina č. 3/2021
 10. Obecně závazná vyhláška obce Pístina č. 4/2021
 11. Rozpočtové opatření
 12. Rozpočet obce na rok 2022
 13. Žádost o dotaci na dětské hřiště
 14. Různé
 15. Diskuse

V obci Pístina, dne 13.10.2021

Antonín Fišer, starosta obce Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-konani-zo-27.10.2021.pdf 403.3 Kb