Úřední deska

Informace k podávání kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce Pístina ve volebním období 2022-2026

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Počet členů zastupitelstva obce pro obec Pístina ve volebním období 2022 – 2026 je stanoven na 7 (sedm) členů
  • Registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů mohou podávat kandidátní listiny prostřednictvím svého zmocněnce (nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám) v budově Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, kancelář 105, kontaktní osoba JUDr. Jana Říhová, vedoucí odboru kanceláře starosty (tel.: 384 351 210, e-mail: rihova@jh.cz)
  • Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý dne 19. července 2022 do 16:00 hodin.
  • Pro obec Pístina byl stanoven potřebný počet podpisů na peticích připojených ke kandidátním listinám, pro nezávislé kandidáty je to 6 podpisů a pro sdružení nezávislých kandidátů 8 podpisů.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-podavani-kandidatnich-listin246535252.pdf 731.9 Kb