Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky od 1.1.2022

Obec Pístina vydává v samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky. Tyto právní předpisy do 31.12.2021 nabývaly platnosti vyhlášením na úřední desce.

S přijetím zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů, jsou právní předpisy Obce Pístina od 01.01.2022 vyhlašovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, která je informačním systémem veřejné správy.

 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů:

 https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani