Organizace zřizované obcí

Knihovna

Knihovna je zapojena do regionálního projektu - automatizace služeb malých obecních knihoven regionu za pomoci automatizovaného knihovního systému Clavius ReKS.

Otevírací doba:

Den Hodina
Pátek 14 - 18

 Místní knihovna - on-line katalog