Obec Pístina

Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Pístina

Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zveřejňuje

na základě usnesení č. 4 ze dne 20. 6. 2018

ZÁMĚR   PRODEJE   POZEMKU

předem určenému zájemci

 - pozemek p.č. 1035/4   - o rozloze 52 m2, zahrada v k. ú. Pístina

pozemek p.č. 1035/23 - o rozloze 16 m2, ostatní plocha v k. ú. Pístina

Podmínky prodeje shora uvedených pozemků :

  • Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Obce Pístina a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Pístina.
  • Prodejní cena je stanovena na 70,- Kč/m2.
  • Náklady vkladového řízení do katastru nemovitostí hradí kupující.
  • Návrh na vklad na KÚ J. Hradec podá Obec Pístina. 
  • Případ je zakreslen v katastrální mapce, která je součástí tohoto zveřejněného záměru.
     

Svá vyjádření k záměru obce a případné nabídky mohou občané předložit OÚ Pístina nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu rozhodne Zastupitelstvo obce Pístina o žádosti, případně o připomínkách, které budou ve stanoveném termínu předloženy OÚ.

 

Antonín Fišer, starosta

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje250881117.pdf 146 Kb
katastralni-mapka252233194.pdf 368.7 Kb