Obec Pístina

Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Pístina

Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje

na základě usnesení č. 7 ze dne 29. 11. 2017

Záměr prodeje pozemku

předem určenému zájemci

Pozemek p.č. 750/25 - zahrada v k. ú. Pístina, o rozloze 107 m2 – dle zákresu v katastrální mapce, která je součástí tohoto záměru.

Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví Obce Pístina a je zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Pístina.

Prodejní cena je stanovena na 70,- Kč/m2 bez DPH 21%.

Svá vyjádření k záměru obce a případné nabídky mohou občané předložit OÚ Pístina nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu rozhodne Zastupitelstvo obce Pístina o žádosti, případně o připomínkách, které budou ve stanoveném termínu předloženy OÚ.

 

Antonín Fišer, starosta

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
katastralni-mapka.pdf 18.8 Kb
zamer-prodeje978602528.pdf 140.2 Kb