Obec Pístina

Úřední deska

Pozvánka na veřejné projednání návrhu nového územního plánu obce Pístina

Zveme všechny občany a majitele nemovitostí v obci Pístina k účasti na veřejném projednání  návrhu nového územního plánu obce Pístina, které se bude konat ve středu dne 27.6.2018 od 16:00 hodin ve společenské místnosti Pístina čp. 44.

Kdo má zájem se blíže seznámit s návrhem nového územního plánu, může se tohoto veřejného projednání zúčastnit. Případné požadavky k tvorbě nového územního plánu zpracujte do písemné podoby.

 

Antonín Fišer, starosta