Obec Pístina

Úřední deska

Místní poplatky na rok 2019

Poplatek za svoz komunálního odpadu:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2018 :

1.       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:      250 Kč

2.       Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu:                                                500 Kč

Pozn.:  nálepku na popelnici lze vyzvednout v kanceláři OÚ po připsání částky na účet

 

Poplatek za psa:

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2015 :

1.       první pes                                                                     50 Kč

2.       každý další pes téhož poplatníka                           75 Kč

 

Poplatky jsou splatné do 31.3.2019

Způsoby úhrady:

a)      v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Pístina

b)      bezhotovostně na účet obce č.: 111929111 / 0300

         variabilní symbol:                     č.p.

          do zprávy pro příjemce:           jméno a příjmení poplatníka

________________________________________________________________________________

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     384 389 008, 731 523 718

Lenka Elisová, účetní a referentka OÚ Pístina

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
poplatky-2019.pdf 272.8 Kb
vyhlaska-2-2018-odpad821227161.pdf 265.9 Kb