Obec Pístina

Úřední deska

Místní poplatky na rok 2018

Poplatek za svoz odpadu - splatný do 31.3.2018

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2017 :

Sazba poplatku dle čl. 4 vyhlášky činí 862,- Kč (vyhláška viz příloha).

Po uplatnění úlevy dle čl. 6 vyhlášky činí sazba poplatku:

1.       Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt:              250 Kč

2.       Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu:                                                        500 Kč

Způsoby úhrady:

a)      v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Pístina

b)      bezhotovostně na účet obce č.: 111929111 / 0300

          jako v.s. použijte číslo domu + do zprávy pro příjemce jméno

          Pozn.:  nálepku na popelnici lze vyzvednout v kanceláři OÚ po připsání částky na účet

 

Upozorňujeme občany, že je nutné v souladu vyhláškou a zákonem č. 565/1990 Sb., o místních

poplatcích účinných od 1.1.2018 ohlásit Obecnímu úřadu Pístina jako správci místního poplatku

údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od placení místního poplatku dle čl. 6 odst. 4) vyhlášky a

pro poplatkové období 2018 požádat ve lhůtě nejpozději do 31.3.2018. Jedná se o osvobození ze

zákona dle čl. 6 odst. 1) vyhlášky, dále o osvobození dle čl. 6 odst. 2) a úlevy dle čl. 6 odst. 3) vyhlášky.

Na žádost o osvobození nebo úlevu je možné použít formulář (viz příloha).

 

Nesplní-li poplatník povinnost v této lhůtě, nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku zaniká dle § 14 a,

zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Nárok na osvobození nebo úlevu je možné učinit:

1)písemně na adresu:    Obecní úřad Pístina, Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

2) e-mailem na:             ou@pistina.cz

3) ústně:                        na Obecním úřadu Pístina, Pístina 35

 

Poplatek za psa - splatný do 31.3.2018

Roční sazby dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2015 :

1.       první pes                                                                     50 Kč

2.       každý další pes téhož poplatníka                              75 Kč

Způsoby úhrady stejné jako u poplatku za odpad.

________________________________________________________________________________

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle:     384 389 008, 731 523 718

Lenka Elisová, účetní a referentka OÚ Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-poplatky-2018.pdf Oznámení o placení místních poplatků 2018 369.1 Kb
vyhlaska-2-2017-odpad.pdf Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 265.2 Kb
zadost-o-osvobozeni-tp.doc Žádost o osvobození TP 49.2 Kb
zadost-o-osvobozeni-rekreace.doc Žádost o osvobození rekreace 46.1 Kb