Obec Pístina

Úřední deska

Místní poplatky 2017

jsou splatné do 31. 3. 2017

můžete je zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě v Pístině

nebo

převodem na účet Obce Pístina vedený u ERA poštovní spořitelna a.s. číslo účtu 111929111/0300

(variabilní symbol: č.p., zpráva pro příjemce: jméno a příjmení poplatníka)

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši Kč 250,- na rok 2017 (osoba s trvalým pobytem v Pístině )

Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši Kč 500,- na rok 2017 (osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)

Poplatek za psa ve výši Kč 50,-  na rok 2017 za prvního psa a ve výši Kč  75,-  za druhého a každého dalšího psa

Poplatky můžete zaplatit již nyní na Obecním úřadě Pístina.

 

Lenka Elisová

účetní a referentka OÚ Pístina

telefon: 384 389 008

             731 523 718

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mistni-poplatky-2017.pdf 131.2 Kb