Obec Pístina

Úřední deska

Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 24.3.2017

Obecní úřad Pístina v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Pístina.

Místo konání:

Obec Pístina – společenská místnost Pístina č.p. 44

Doba konání:

24.3.2017  od 18:00

 

Navržený
program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
 3. Schválení programu
 4. Pasport místních komunikací
 5. Geometrický plán – věcná břemena chodníky
 6. Žádost o koupi stavební parcely – ZTV sever
 7. Zdravotní prořez dřevin, veřejné prostranství
 8. Darovací smlouva, dětské hřiště
 9. Rozpočtové opatření č. 1, č. 2
 10. Zápis do kroniky, rok 2016
 11. Různé
 12. Diskuse

V obci Pístina, dne 16.3.2017

Antonín Fišer, starosta obce Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-konani-zo-24.3.2017.pdf 194 Kb