Obec Pístina

Úřední deska

Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 21.3.2018

Obecní úřad Pístina v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Pístina.

Místo konání:

Obec Pístina – společenská místnost Pístina č.p. 44

Doba konání:

21.3.2018  od 19:00

 

Navržený
program:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
  3. Schválení programu
  4. Technický dozor investora na rekonstrukci čp. 35
  5. Výběr dodavatele – výměna oken na objektu čp. 35
  6. Výběr dodavatele – rekonstrukce objektu čp. 35
  7. Rozpočtová opatření
  8. Objekt „Domov Pístina“ – možnosti využití
  9. Různé
  10. Diskuse

V obci Pístina, dne 13.3.2018

Antonín Fišer, starosta obce Pístina

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-konani-zo-21.3.2018.pdf 194 Kb