Obec Pístina

Úřední deska
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
Účetní závěrka za rok 2017
Návrh závěrečného účtu Obce Pístina za rok 2017
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn