Obec Pístina

Úřední deska
Výpis z usnesení z jednání ZO dne 1.11.2017
Oznámení výsledků veřejné sbírky na zvon do kaple sv. Kateřiny
Vyplnění dotazníku k Blackoutu
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Záměr prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn