Obec Pístina

Úřední deska
Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 26.9.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Pístina
Informace pro vlastníky lesů - kůrovcová kalamita
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn