Obec Pístina

Úřední deska
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
Svazek obcí regionu Třeboňsko - návrh rozpočtu 2019
Místní poplatky na rok 2019
Informace pro vlastníky lesů - kůrovcová kalamita
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn