Obec Pístina

Úřední deska
Informace o konání Zastupitelstva obce Pístina dne 29.5.2019
Účetní závěrka za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Obce Pístina za rok 2018
DSO Vodovod Hamr - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva JČ kraje
Oznámení o době a místě konání voleb v obci Pístina
Svazek obcí regionu Třeboňsko - návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oznámení o zveřejnění informací dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o připravovaném záměru prodeje stavebních parcel v k.ú. Pístina
Úřední deska - archiv změn