Obec Pístina

Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Obec Pístina

Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou

ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů

zveřejňuje

na základě usnesení č. 3 ze dne 29. 5. 2019

Záměr prodeje pozemku

předem určenému zájemci

Pozemek p.č. 1035/26 - ostatní plocha v k.ú. Pístina, o rozloze 92 m2 - dle vypracovaného geometrické plánu č. 66P/2019, který je přílohou tohoto zveřejněného záměru.

Podmínky prodeje:

  • Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví Obce Pístina a je zapsán na listu vlastnictví č.10001 v k ú. Pístina.
  • Prodejní cena je stanovena na 70,- Kč/m2.
  • Náklady na geometrický plán řešící skutečné hranice pozemku a náklady vkladového řízení do katastru nemovitostí hradí kupující.  
  • Návrh na vklad na KÚ J. Hradec podá Obec Pístina.
  • Případ je zakreslen v geometrickém plánu č. 66P/2019 ze dne 3.6.2019 vypracovaného panem Ing. Pavlem Pudilem

Svá vyjádření k záměru obce a případné nabídky mohou občané předložit OÚ Pístina nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. Po uplynutí tohoto termínu rozhodne Zastupitelstvo obce Pístina o žádosti, případně o připomínkách, které budou ve stanoveném termínu předloženy OÚ.

 

Antonín Fišer, starosta

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje251864661.pdf 156.7 Kb
geometricky-plan.pdf 96.9 Kb